Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Møtedato Innkalling Protokoll
10.12.2019    
22.10.2019    
12.09.2019 Møteinnkalling.pdf  
11.06.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
30.04.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
17.01.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
29.11.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.10.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.09.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
24.05.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
19.04.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
05.03.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.12.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.11.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.09.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
19.06.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
23.05.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
15.05.2017 ny dato  
20.02.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Rauma består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Lars Ramstad

Leder

H

Eirik Jenssen*

Nestleder

Ap

Hilde Mjelva

Medlem

Uavh.

Knut Dagfinn Samset

Medlem

Krf

Torbjørn Ådne Bruaset*

Medlem

Sp

 

Nr

Varamedlemmer

 

 

1

Peder Gjerstad

Vara

H

2

Marit Moltubakk

Vara

H

 

 

 

 

1

Svanhild K. Dahle

Vara

Sp

2

Kjellrun Hunnes

Vara

Sp

 

 

 

 

1

Odd Ivar Røhmesmo

Vara

Sv

2

Irene Kristiansen

Vara

Sv

3

Jane M. Edvardsen

Vara

Ap