Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 5 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Møtedato Innkalling Protokoll
04.11.2019    
02.09.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
26.06.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
17.06.2019    
07.05.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
12.02.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.12.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
26.11.2018    
24.09.2018 Møteinkalling.pdf Protokoll.pdf
09.05.2018 Møteinnkallling.pdf Protokoll.pdf
11.04.2018 Møteinkalling.pdf Protokoll.pdf
20.02.2018 Møteinkalling.pdf Protokoll.pdf
22.11.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
02.10.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
12.06.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
02.05.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
14.02.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Vestnes består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Stig Holmstrøm*

Leder

Ap

Gro Ødegård

Nestleder

H

Birgit Torkildson Grotle

Medlem

Ap

Frank Ove Belsvik

Medlem

Frp

Dagfinn Wiik*

Medlem

Pp

 

Nr

Varamedlemmer

 

 

1

Lars Christian Fjørtoft

Varamedlem

V

2

Ingrid Skjegstad

Varamedlem

Sp

3

Olav Egil Tomren

Varamedlem

Krf

4

Frank Schneider Villa

Varamedlem

Sv