Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 7 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

 

Møtedato Innkalling Protokoll
13.12.2021    
22.10.2021    
06.09.2021    
07.06.2021 Møteinnkalling (avvikles på Teams) Protokoll
26.04.2021 Møteinnkalling (avvikles på Teams) Protokoll
08.03.2021 Møteinnkalling (avvikles på Teams) Protokoll
25.01.2021 Møteinnkalling (avvikles på Teams) Protokoll
07.12.2020 Møteinnkalling (avvikles på Teams) Protokoll
02.11.2020 Møteinnkalling Møteprotoll.pdf
26.10.2020 Ny dato  
05.10.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
07.09.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
08.06.2020 Møteinnkalling.pdf (på Teams) Protokoll.pdf
18.05.2020 Møteinnkalling.pdf (på Teams) NOTAT - Sjøfronten.pdf Protokoll.pdf
24.04.2020 Møteinnkalling.pdf (på Teams) Protokoll.pdf
30.03.2020 AVLYST  
17.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
19.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

 

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Molde kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* = medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Vigdis Fjøseid

Leder

Ap

Magne Reiten*

Nestleder

Sp

Anders Talleraas

Medlem

H

Gudbjørg Frisvoll

Medlem

Krf

Tore Berg

Medlem

Sv

 

Varamedlemmer

 

 

For fellesliste H, Sp, Krf og V

 

 

Gunnar Klemet Wentzel Vara Sp
Per Øverbø Vara H
John Helge Frøystad Vara Krf
Målfrid Oddny Monge Vara H
Oddlaug Hovdenak Vara Sp

For Fellesliste SV og MDG

 

 

Anne Lene Nerland Vara Mdg

For Arbeiderpartiet

 

 

Anne Brekke Vara Ap
Oddbjørn Stensvold Vara Ap