Styret

Styrets sammensetning for 2019-2023

 
Medlem Funksjon personlig varamedlem Kommune
Stig Holmstrøm Leder Egil Reite Vestnes
Oddveig Gikling-Bjørnå Nestleder Malene Aaram-Vike Sunndal
Olav Myrset Oterhals Medlem Aina Tangen Aukra
Knut Sjømæling Medlem Jan Karstein Schølberg Gjemnes
Trygve Grydeland Medlem Reidar Andestad Molde
Kåre Vevang Medlem Lisbeth Valle Hustadvika
Gudrun Herje Langset Medlem Svanhild Dahle Rauma

 

Sekretariatets oppgaver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal skal utvikle og utføre tjenester knyttet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av saker til kontrollutvalgene

  • innhenting av informasjon fra kommunen og andre
  • saksforberede og utrede saker til kontrollutvalget
  • utrede og iverksette bestillinger og oppfølging av revisjonsoppdrag
  • oppfølging av vedtak
  • lage og sende ut møteinnkalling og skrive protokoll fra møtene
  • praktisk tilrettelegging av kontrollutvalgsmøter

Ansatte

Jane Anita Aspen

Daglig leder

Telefon: 91 37 11 12

E-post: jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no 

Kontaktperson for: Gjemnes kommune, Molde kommune, Rauma kommune og Vestnes kommune


Sveinung Talberg

Rådgiver

Telefon: 99 16 02 60

E-post: sveinung.talberg@kontrollutvalgromsdal.no

Kontaktperson for: Aukra kommune, Hustadvika kommune og Sunndal kommune