Styret

Styrets sammensetning for 2015-2019

 
Medlem Funksjon personlig varamedlem Kommune
Stig Holmstrøm Leder Gro Ødegård Vestnes
Lars Ramstad Nestleder Eirik Jenssen Rauma
Oddvar Hoksnes Medlem Ole Rakvåg Aukra
Kåre Vevang Medlem Synnøve Egge Eide
Ingvar Hals Medlem Lisbeth Valle Fræna
Øyvind Gjøen Medlem Kristine Måløy Gjemnes
Jostein Øverås Medlem Vigdis Fjøseid Nesset
Trygve Grydeland Medlem Ann Monica Haugland Molde
Trond M. Hansen Riise Medlem Odd Helge Gravem Sunndal

 

Sekretariatets oppgaver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal skal utvikle og utføre tjenester knyttet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av saker til kontrollutvalgene

  • innhenting av informasjon fra kommunen og andre
  • saksforberede og utrede saker til kontrollutvalget
  • utrede og iverksette bestillinger og oppfølging av revisjonsoppdrag
  • oppfølging av vedtak
  • lage og sende ut møteinnkalling og skrive protokoll fra møtene
  • praktisk tilrettelegging av kontrollutvalgsmøter

Ansatte

Jane Anita Aspen

Daglig leder

Telefon: 71 11 15 79/91 37 11 12

E-post: jane.anita.aspen@molde.kommune.no 

Kontaktperson for: Gjemnes kommune, Molde kommune, nye Molde kommune, Rauma kommune og Vestnes kommune


Sveinung Talberg

Rådgiver

Telefon: 71 11 14 52/99 16 02 60

E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Kontaktperson for: Aukra kommune, Eide kommune, Fræna kommune, Hustadvika kommune, Nesset kommune og Sunndal kommune