Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontrollutvalgene

Kontrollutvalget har ansvar for å engasjere seg i spørsmål innenfor temaet kontroll og tilsyn, og innbyggerne kan be utvalget vurdere saker hvor de mener det er svikt i systemet i en kommunal tjeneste.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som tar slike saker. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vedtak.

Utvalgene kan kontaktes via sekretariatet.

Her finner du møteinnkallinger og protokoller til alle utvalgene fra og med møte 19.10.2020