Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til søk på siden

Kontrollutvalgene

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll med det som skjer i kommunen og i selskap som kommunen eier. Kontrollutvalget kan velge å følge opp saker etter tips fra innbyggerne. Dette kan gjøres om det er tegn som tyder på at det er stor risiko for at det er svikt i systemet i en kommunal tjeneste, noe som tyder på at at det mangler rutiner eller retningslinjer eller at disse ikke blir fulgt .

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som behandle slike saker. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vedtak.

Utvalgene kan kontaktes via Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal KO, som er postmottak for kontrollutvalgene. 

Her finner du møteinnkallinger og protokoller til alle utvalgene fra og med møte 19.10.2020