Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 5-6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Møtedato Innkalling Protokoll
23.11.2020    
19.10.2020    
31.08.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
03.06.2020 Møteinnkalling.pdf (Teams) Protokoll.pdf
04.05.2020 Møteinnkalling pdf (Teams) Protokoll.pdf
23.03.2020 AVLYST  
19.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
11.02.2020 ny dato  
04.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
02.09.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
26.06.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
17.06.2019    
07.05.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
12.02.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.12.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
26.11.2018    
24.09.2018 Møteinkalling.pdf Protokoll.pdf
09.05.2018 Møteinnkallling.pdf Protokoll.pdf
11.04.2018 Møteinkalling.pdf Protokoll.pdf
20.02.2018 Møteinkalling.pdf Protokoll.pdf

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Vestnes består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Inge Bergum*

Leder

Ap

Paul Hjelvik*

Nestleder

Pp

Margrethe Anundsen

Medlem

V

Torfinn Marken*

Medlem

Sp

Marianne Frøland

Medlem

H

 

Nr

Varamedlemmer

 

 

  For parti/gruppe: V/Pp/Ap/Sv    
1 Geir Stokkeland Varamedlem  Sv
2 Vidar Venås Varamedlem  
3 Gayle Vestnes Varamedlem Pp
  For parti/gruppe: Sp/Krf/Frp/H    
1 Svein Wiik  Varamedlem Frp
2 Arnhild Vestnes Varamedlem