Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Møtedato Innkalling Protokoll
01.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
13.12.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
14.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
15.05.2020 UTSATT  
22.05.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
12.06.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.09.2020 Møteinnkalling.pdf  
02.10.2020 EKSTRA MØTE  
23.10.2020    
11.12.2020    

 

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Hustadvika kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* = medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft

Leder

H

Aud Oddrun Lindset Drågen

Nestleder

Sp

Jarle Ugelstad Klavenes*

Medlem

Ap

Jon Ivar Bøe

Medlem

Mdg

Arnfinn Magne Ugelstad

Medlem

Sv

 

varamedlemmer

Funksjon

Parti

For Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft:

 

 

1. Ove Kristian Silseth Vara H
2. Eva Talseth Vara H

For Aud Oddrun Lindseth Drågen:

 

 

1. Linda Marie Austad Vara Sp
2. Kolbjørn Norvall Gaustad Vara Sp

For Jarle Ugelstad Klavenes:

 

 

1. Per Bjørn Hokstad Vara Ap
2. Wivi Holte Amundsen Vara Ap

For Jon Ivar Bøe:

 

 

1. Iver Breivik Vara Sp
2. Cecilie Franciska Gaikonen Vara Sv

For Arnfinn Magne Ugelstad:

 

 

1.Guro Sæter Vara Sv
2. Bjørn Vevang Silset Vara Sp