Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møteinnkallinger og protokoller for møter i kontrollutvalget i Hustadvika kommune fra og med møtet 23.10.20:
https://opengov.360online.com/Meetings/KONTROLLUTVALGROMSDAL/Boards/Details/200168

Møtedato Innkalling Protokoll
01.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
13.12.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
14.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
15.05.2020 UTSATT  
22.05.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
12.06.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.09.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
02.10.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
23.10.2020   Møteprotokoll.pdf
11.12.2020    

 

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Hustadvika kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* = medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft

Leder

H

Aud Oddrun Lindset Drågen

Nestleder

Sp

Jarle Ugelstad Klavenes*

Medlem

Ap

Jon Ivar Bøe

Medlem

Mdg

Arnfinn Magne Ugelstad

Medlem

Sv

 

varamedlemmer

Funksjon

Parti

For Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft:

 

 

1. Ove Kristian Silseth Vara H
2. Eva Talseth Vara H

For Aud Oddrun Lindseth Drågen:

 

 

1. Linda Marie Austad Vara Sp
2. Kolbjørn Norvall Gaustad Vara Sp

For Jarle Ugelstad Klavenes:

 

 

1. Per Bjørn Hokstad Vara Ap
2. Wivi Holte Amundsen Vara Ap

For Jon Ivar Bøe:

 

 

1. Iver Breivik Vara Sp
2. Cecilie Franciska Gaikonen Vara Sv

For Arnfinn Magne Ugelstad:

 

 

1.Guro Sæter Vara Sv
2. Bjørn Vevang Silset Vara Sp