Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis seks møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møteinnkallinger og protokoller for kontrollutvalget 2023-2027
 

Eldre møtedokument

Her finner du møteinnkallinger og protokoller for møter valgperioden 2019-2023:

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Sunndal består av følgende medlemmer 2023-2027:

* =medlem av kommunestyret

Navn Funksjon Parti
Tone Hustad Leder H
Edel Magnhild Hoem Nestleder SV
Even Tørset* Medlem H
Svein Kåre Sund Medlem FRP
Halvard Hagen Medlem SP
 
Varamedlemmer Parti

Nr.

For fellesliste H,V,KRF, FRP    
Erling Rød FRP 1
Maja Solli V 2
Geir Storholt FRP 3
Leda Pires Moxnes FRP 4
For fellesliste AP,SV,R, SP  

 

Ingrid Viseth AP 1
Marta Eunice Perez AP 2
Jan Ove Løken AP 3