Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 7 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møteinnkallinger og protokoller fra kontrollutvalget i Molde fra og med 2.11.2020

Møtedato Innkalling Protokoll
26.10.2020 Ny dato  
05.10.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
07.09.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
08.06.2020 Møteinnkalling.pdf (på Teams) Protokoll.pdf
18.05.2020 Møteinnkalling.pdf (på Teams) NOTAT - Sjøfronten.pdf Protokoll.pdf
24.04.2020 Møteinnkalling.pdf (på Teams) Protokoll.pdf
30.03.2020 AVLYST  
17.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
19.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

 

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Molde kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* = medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Vigdis Fjøseid

Leder

Ap

Magne Reiten*

Nestleder

Sp

Anders Talleraas

Medlem

H

Gudbjørg Frisvoll

Medlem

Krf

Tore Berg

Medlem

Sv

 

Varamedlemmer

 

 

For fellesliste H, Sp, Krf og V

 

 

Gunnar Klemet Wentzel Vara Sp
Per Øverbø Vara H
John Helge Frøystad Vara Krf
Målfrid Oddny Monge Vara H
Oddlaug Hovdenak Vara Sp

For Fellesliste SV og MDG

 

 

Anne Lene Nerland Vara Mdg

For Arbeiderpartiet

 

 

Anne Brekke Vara Ap
Oddbjørn Stensvold Vara Ap