Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 7 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møtedokument og protokoller til kontrollutvalget i Molde fra og med møte 2.11.2020 

Møtedato Innkalling Protokoll
07.12.2020    
02.11.2020   Møteprotoll.pdf
26.10.2020 Ny dato  
05.10.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
07.09.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
08.06.2020 Møteinnkalling.pdf (på Teams) Protokoll.pdf
18.05.2020 Møteinnkalling.pdf (på Teams) NOTAT - Sjøfronten.pdf Protokoll.pdf
24.04.2020 Møteinnkalling.pdf (på Teams) Protokoll.pdf
30.03.2020 AVLYST  
17.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
19.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

 

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Molde kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* = medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Vigdis Fjøseid

Leder

Ap

Magne Reiten*

Nestleder

Sp

Anders Talleraas

Medlem

H

Gudbjørg Frisvoll

Medlem

Krf

Tore Berg

Medlem

Sv

 

Varamedlemmer

 

 

For fellesliste H, Sp, Krf og V

 

 

Magnhild Solli Sorthe Vara Sp
Per Øverbø Vara H
John Helge Frøystad Vara Krf
Målfrid Oddny Monge Vara H
Oddlaug Hovdenak Vara Sp

For Fellesliste SV og MDG

 

 

Anne Lene Nerland Vara MDG

For Arbeiderpartiet

 

 

Anne Brekke Vara Ap
Oddbjørn Steinsvoll Vara Ap