Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis syv møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møteinnkallinger og protokoller for kontrollutvalget i Molde 2023-2027

Eldre møtedokument

Møteinnkallinger og protokoller fra kontrollutvalget i Molde 2019-2023

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

 

 

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Molde 2023-2027 består av følgende medlemmer:

 

Navn Funksjon Parti
Lars Myrset* Leder FRP
Anders Talleraas Nestleder H
Hilde Vårdal Øverland Medlem H
Tore Berg Medlem SV
Arve Tovan Medlem AP
* = medlem av kommunestyret
Varamedlemmer    
Fellesliste H, KRF     
Steinar Kristoffersen Vara H
Inger Siri Strand Vara H
Max Ingar Mørk Vara KRF
Fellesliste SV, MDG, R    
Mette Lassen Buchholz Vara MDG
Kristin Grone Vara R
Rune Sjåholm Vara SV
FRP    
Kristine Reinset Øyen Vara FRP
AP    
Anne Brekke Vara AP