Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 5 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møteinnkallinger og protokoller for møter i kontrollutvalget i Aukra fra og med møtet 17.11.2020:
 

Møtedato Innkalling Protokoll
17.11.2020   Protokoll.pdf
22.09.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
11.08.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
16.06.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
12.05.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
25.09.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.05.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
01.04.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
25.02.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
10.12.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
02.10.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
14.06.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
08.05.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
03.05.2018 AVLYST  
15.03.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
15.02.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
20.11.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
27.09.2017 Møteinnkalling pdf Protokoll.pdf
14.06.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
03.05.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
08.02.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Aukra kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* = medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Oddvar Hoksnes*

Leder

Krf

Oddbjørg Sporsheim

Nestleder

V

Kristofer J. Rød

Medlem

Sp

Anita Hoøy Rekkavik

Medlem

Ap

Grant Solem

Medlem

Frp

 

Varamedlemmer

 

 

1. Wilhelm Andersen

Vara

Ap

2. Jørn Anders Thomassen

Vara

SV

3. John-Harry Rognskog Edvardsen

Vara

H