Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møteinnkalling og protokoller for møter i kontrollutvalget i Rauma fra og med møte 3.11.2020

Møtedato Innkalling Protokoll
01.12.2020    
03.11.2020    
15.09.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
15.06.2020 Møteinnkalling.pdf (tilhørere via Teams) Protokoll.pdf
12.05.2020 Møteinnkalling.pdf (Teams) Protokoll.pdf
28.04.2020 ny dato  
25.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
10.12.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
29.10.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
22.10.2019 ny dato  
12.09.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll .pdf
11.06.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
30.04.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
17.01.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
29.11.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.10.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.09.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
24.05.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
19.04.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
05.03.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Rauma består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Lars Ramstad*

Leder

H

Odd Ivar Røhmesmo

Nestleder

SV

Arne Johnson

Medlem

AP

Marit Nauste

Medlem

Uavh.

Randi Røsvik Sørli

Medlem

Krf

 

Nr

Varamedlemmer

 

  For Lars Ramstad  
1 Marit Moltubakk Vara
2 Peder Gjerstad Vara
  For Odd Ivar Røhmesmo  
1 Hallgeir Gjerdset Vara
2 Liv Kristin Rasmussen Vara
3 Kaja Nilsen Vara
  For Arne Johnson  
1 Parley Augustsson Vara
2 Elisabeth Talberg Vara
3 Svein Magne Rydjord Vara
  For Marit Nauste  
1 Jon Setnes Vara
2 Sigvald Kavli Vara
  For Randi Røsvik Sørli  
1 Ivar Kleiva Vara
2 Roe Næss Vara
3 Edmund Søvik Vara