Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 5 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møteinnkalling og protokoller for møter i kontrollutvalget i Gjemnes fra og med møte 26.11.2020

Møtedato Innkalling Protokoll
26.11.2020    
21.09.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
17.09.2020 Ny dato  
25.06.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
20.05.2020 Utsatt  
02.04.2020 Møteinnkalling.pdf  (Skype) Protokoll.pdf
27.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.02.2020 ny dato  
27.11.2019 ny dato  
07.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.09.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
22.05.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
03.04.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.02.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
19.11.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
19.09.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
04.06.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
ettersendt sak 1018 og 1118.pdf
23.04.2018 AVLYST  
14.02.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
15.11.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
20.09.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
22.05.2017 Møteinnkalling pdf Protokoll.pdf
20.03.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
16.02.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Gjemnes består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

 

Navn

Funksjon

Parti

Odd Steinar Bjerkeset*

Leder

Krf

Olav Sæter

Nestleder

Sv

Britt Karin Vaagbø

Medlem

Ap

Anna Britt Haas

Medlem

H

Stein Brubæk*

Medlem

Sp

 

Nr

Varamedlemmer

 

 

1

Kristine Måløy

Vara

Ap

2

Erland Øren

Vara

H

3

Kjell Per Dønheim

Vara

Frp

4

Sissel Kamsvåg

Vara

Ap