Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 5 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møteinnkallinger og protokoller fra kontrollutvalget i Gjemnes fra og med 26.11.2020

Møtedato Innkalling Protokoll
21.09.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
17.09.2020 Ny dato  
25.06.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
20.05.2020 Utsatt  
02.04.2020 Møteinnkalling.pdf  (Skype) Protokoll.pdf
27.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.02.2020 ny dato  
27.11.2019 ny dato  
07.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.09.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
22.05.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
03.04.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.02.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
     

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Gjemnes består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

 

Olav Sæter

Leder

Sv

Kristine Måløy

Nestleder

Krf

Britt Karin Vaagbø

Medlem

Ap

Anna Britt Haas

Medlem

H

Stein Brubæk*

Medlem

Sp

 

Nr

Varamedlemmer

 

 

1

Erland Øren

Vara

H

2

Kjell Per Dønheim

Vara

Frp

3

Sissel Kamsvåg

Vara

Ap

4 Martin Oddbjørn Ohren Vara Sv