Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis fem møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møteinnkallinger og protokoller for kontrollutvalget i Gjemnes 2023-2027

Eldre møtedokumenter

Her finner du møteinnkallinger og protokoller fra valgperioden 2019-2023

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Gjemnes 2023-2027 består følgende medlemmer:

* medlem av kommunestyret
** Heidi Hogset ble foreslått og valgt inn fra Høyre. Venstre stilte ikke liste ved valget, men hun representerer Venstre. Det er Høyre sin varamannsliste som da blir brukt.

 

Navn Funksjon Parti
Jon Hals Leder H
Heidi Hogset** Nestleder V
Odd Ingvar Torvik* medlem SP
Olav Sæter medlem SV
Britt Karin Vaagbø Medlem Ap

 

Varamedlemmer Parti Nummer
For Høyre:**    
Erland Øren H 1
Håvard Tjelle-Sørvik H 2
Stine Haas H 3
Kaisa Sulen H 4
For fellesliste SP,AP og SV:    
Geir Berg AP 1
Mari Unhjem SV 2
Hans Orset KRF 3