Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Her finner du møteinnkallinger og protokoller for møter i kontrollutvalget fra og med møtet 29.10.2020:

 

Møtedato Innkalling Protokoll
10.09.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
02.06.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
29.04.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
13.02.2020 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
05.12.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
24.10.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
16.09.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.06.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
25.04.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
11.02.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
26.11.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
17.10.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
30.08.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
14.05.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
04.04.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
14.03.2018 AVLYST  
01.02.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
12.12.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
26.10.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
21.09.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
11.05.2017 Møteinnkalling pdf Protokoll.pdf
31.03.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
31.01.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Sunndal består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Halvard G. Hagen *

Leder

Sp

Jon Kristian Schnell

Nestleder

Ap

Erling Rød *

Medlem

Frp

Anveig Bjordal Halkjelsvik *

Medlem

Sp

Edel Magnhild Hoem

Medlem

SV

 

Nr

Varamedlemmer

 

 

 

1

For Halvard G. Hagen, Anveig B. Halkjelsvik og Erling Rød :

Leda Pires Moxnes

 

Vara

 

 

2

Arne Christen Drøpping

Vara

 

3

Turid Støve

Vara

 

4

Elfrid Sundqvist

Vara

 

5

Truls Lie

Vara

 

 

1

For Jon Kristian Schnell og Edel Magnhild Hoem:

Marta Eunice Perez

 

Vara

 

2

Wenche Person Søyseth

Vara

 

3

Ingrid Viseth

Vara