Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 5 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Møtedato Innkalling

Protokoll

12.11.2019 Møtet utgår  
11.09.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
23.05.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
23.05.2019

Fellesmøte Eide og Fræna:Møteprogram.pdf

 
06.03.2019 Fellesmøte Eide og Fræna: Referat.pdf
28.01.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
13.11.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
03.10.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
11.09.2018 Møteprogram fellesmøte.pdf Referat.pdf
18.06.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
09.05.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
26.03.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
12.02.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
27.11.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
11.09.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
07.06.2017 Møtet utgår  
24.05.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
03.04.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
07.02.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
22.11.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
14.11.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
20.09.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
21.06.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
27.04.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
08.02.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.
* Felles møte med Kontrollutvalget i Fræna.

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Eide består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Kåre Vevang

Leder

Ap

Synnøve Egge

Nestleder

H

Willy Farstad *

Medlem

H

Oddbjørg Hellen Nesheim

Medlem

Ap

Bjørn Ståle Sildnes

Medlem

Ap

 

Nr

Varamedlemmer

 

 

1

Arnfinn Lien

Vara

Sp

2

Ronny Sørseth Dale

Vara

H

3

Tore Melland

Vara

H

4

Arnt Inge Skutholm Ødegård

Vara

Ap

 

Kommunereform

De valgte kontrollutvalgene i kommunene som skal slå seg sammen fra 1.1.2020 (Eide og Fræna), fungerer frem til ny kommune er etablert. Det er ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutval i perioden frem til ny kommune er etablert. Kontrollutvalgene vil i denne perioden ha ansvar for å følge opp at  "gammel kommune" fungere inntil denne opphører, samtidig følge med på at fokus på internkontroll og viktige prosesser i forhold til ny kommune kommer på plass.

Kontrollutvalgene har valgt å gjennomføre noen fellesmøter, for å bli kjent med forholdene i kommunene og for å motta informasjon om sammenslåingsprosessen

Møtedato Innkalling Referat
25.01.2018 Møteprogram fellesmøte KU.pdf  
29.08.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf