Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Møtedato Innkalling Protokoll
27.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
29.10.2019 Møtet utgår  
16.10.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
16.10.2019 Fellesmøte Eide og Fræna:  Møteprogram.pdf  
17.09.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
17.09.2019 Fellesmøte Eide og Fræna: Møteprogram.pdf Avlyst
23.05.2019 Fellesmøte Eide og Fræna:Møteprogram.pdf Referat.pdf
21.05.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.03.2019 Fellesmøte Eide og Fræna: Referat.pdf
04.02.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
28.11.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
30.10.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
25.09.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
11.09.2018 Møteprogram fellesmøte.pdf Referat.pdf
28.08.2018 Møtet utgår  
18.06.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.06.2018 Møtet utgår  
24.04.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
13.02.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
05.12.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
17.10.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
14.09.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
07.06.2017 Møtet utgår  
24.05.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
04.04.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
13.02.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.12.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
25.10.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
13.09.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
14.06.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
12.04.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
11.02.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.
* Felles møte med Kontrollutvalget i Eide.

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Fræna består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Ingvar Hals*

Leder

H

Lisbeth Valle

Nestleder

Sp

Leif Johan Lothe

Medlem

Ap

Inge Kvalsnes

Medlem

Krf

Ann Helen Rødal Dalheim

Medlem

Uavh.

 

Nr

Varamedlemmer

 

 

1

Ole Per Nøsen

Vara

Sp

2

Ann-Marie Hopson

Vara

Ap

3

Remi Solbakk

Vara

H

4

Bente Linda Flatmo

Vara

Krf

5

Stig Arild Lillevik

Vara

Frp

 

Kommunereform

De valgte kontrollutvalgene i kommunene som skal slå seg sammen fra 1.1.2020 (Eide og Fræna), fungerer frem til ny kommune er etablert. Det er ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutval i perioden frem til ny kommune er etablert. Kontrollutvalgene vil i denne perioden ha ansvar for å følge opp at  "gammel kommune" fungere inntil denne opphører, samtidig følge med på at fokus på internkontroll og viktige prosesser i forhold til ny kommune kommer på plass.

Kontrollutvalgene har valgt å gjennomføre noen fellesmøter, for å bli kjent med forholdene i kommunene og for å motta informasjon om sammenslåingsprosessen

Møtedato Innkalling Referat
25.01.2018 Møteprogram fellesmøte KU.pdf  
29.08.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf