Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 5 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Møtedato Innkalling Protokoll
07.11.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
07.10.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
03.06.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
29.04.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
19.02.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

03.12.2018

Møteinnkalling.pdf

Protokoll.pdf
15.10.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
10.09.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
11.06.2018 Møtet utgår  
14.05.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
02.05.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
26.02.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
28.11.2017 Møteinnkaling.pdf Protokoll.pdf
10.10.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
22.06.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
25.04.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
27.02.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
29.11.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
04.10.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
13.06.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
28.04.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
29.02.2016 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

*  Felles kontrollutvalgsmøte med kontrollutvalget i Molde, Nesset og Midsund, rådhuset i Molde.

Utvalgsmedlem

Kontrollutvalget i Nesset består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Jostein Øverås

Leder

Sp

Vigdis Fjøseid

Nestleder

Ap

Tone Skjørsæther*

Medlem

Uavhengig

Tor Steinar Lien

Medlem

Ap

Wenche Angvik

Medlem

Uavhengig

 

Nr

Varamedlemmer

 

 

 

1

For Ap, Frp og Innb.l:

Egil Arild Svensli

 

Vara

 

Ap

2

Lars Myrset

Vara

Frp

3

Per Egil Myrvang

Vara

Innb.

4

Audhild Nauste

Vara

Ap

5

Helen Marit Torvik

Vara

Ap

 

1

For Sp, H og Krf:

Vigdis Aandalen Bersås

Vara

Krf

2

Eli Gjermundnes

Vara

Krf

3

Torbjørn Utigard

Vara

Sp

4

Einar Gagnat

Vara

Sp

 

Kommunereform

De valgte kontrollutvalgene i kommunene som skal slå seg sammen fra 1.1.2020 (Molde, Midsund og Nesset), fungerer frem til ny kommune er etablert. Det er ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutval i perioden frem til ny kommune er etablert. Kontrollutvalgene vil i denne perioden ha ansvar for å følge opp at  "gammel kommune" fungere inntil denne opphører, samtidig følge med på at fokus på internkontroll og viktige prosesser i forhold til ny kommune kommer på plass.

Kontrollutvalgene har valgt å gjennomføre noen fellesmøter, for å bli kjent med forholdene i kommunene og for å motta informasjon om sammenslåingsprosessen

Møtedato Innkalling Referat
30.11.2017 Program.pdf Referat pdf