Møteplan

Kontrollutvalget har vanligvis 7 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Møtedato Innkalling Protokoll
03.12.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
28.11.2019 Ny dato  
02.10.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
28.08.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
06.06.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
02.05.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
18.03.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
15.01.2019 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
05.12.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
22.10.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
12.09.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
13.06.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
30.04.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
07.03.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
31.01.2018 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
30.11.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
  Ettersendt sak 4217.pdf  
18.10.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
13.09.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
21.06.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
24.04.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf
01.03.2017 Møteinnkalling.pdf Protokoll.pdf

Ønsker du å lese tidligere møteinnkallinger eller protokoller, ta kontakt med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Utvalgsmedlemmer

Kontrollutvalget i Molde består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

* =medlem av kommunestyret

Navn

Funksjon

Parti

Trygve Grydeland*

Leder

H

Ann Monica Haugland

Nestleder

Frp

Anne Brekke

Medlem

Ap

Knut Ståle Morsund

Medlem

Krf

Bonde Nordset*

Medlem

Bor

Varamedlemmer

 

 

Rose Mari Skarset

Varamedlem

Bor

Helen Cecilie Wold

Varamedlem

H

Shayma Al-Rubaye

Varamedlem

Ap

Roger Hagbø

Varamedlem

Frp

Max Ingar Mørk

Varamedlem

Krf

 

Kommunereform

De valgte kontrollutvalgene i kommunene som skal slå seg sammen fra 1.1.2020 (Molde, Midsund og Nesset), fungerer frem til ny kommune er etablert. Det er ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutval i perioden frem til ny kommune er etablert. Kontrollutvalgene vil i denne perioden ha ansvar for å følge opp at  "gammel kommune" fungerer inntil denne opphører, samtidig følge med på at fokus på internkontroll og viktige prosesser i forhold til ny kommune kommer på plass.

Kontrollutvalgene har valgt å gjennomføre noen fellesmøter, for å bli kjent med forholdene i kommunene og for å motta informasjon om sammenslåingprosessen.

Møtedato Innkalling Referat
30.11.2017 Program for fellesmøte.pdf Referat.pdf